Home / Luật LawKey / 02 điều kiện chính khi kinh doanh dịch vụ casino

02 điều kiện chính khi kinh doanh dịch vụ casino

Để được phép kinh doanh dịch vụ casino thì cơ sở kinh doanh cần đáp ứng hai điều kiện chính là được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án khu dịch vụ, du lịch và vui chơi giải trí tổng hợp có casino và Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino.

nhung-dieu-neu-muon-kinh-doanh-dich-vu-casino

Tư vấn luật Lawkey xin đưa ra tư vấn cụ thể về các điều kiện cần đáp ứng để đạt được 02 loại giấy trên:

Điều kiện cấp  giấy chứng nhận đăng ký đầu tư khu dịch vụ, du lịch và vui chơi giải trí tổng hợp có casino :

– Đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận về chủ trương đầu tư theo Luật đầu tư 2014 cho phép triển khai dự án có casino;

– Hoạt động kinh doanh casino chỉ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư kèm theo dự án khu dịch vụ, du lịch và vui chơi giải trí tổng hợp với các hạng mục đầu tư tối thiểu như: Khách sạn, khu dịch vụ, du lịch, thương mại, vui chơi giải trí, trung tâm tổ chức hội nghị;

– Vốn đầu tư tối thiểu của dự án là 02 tỷ đô la Mỹ;

– Có phương án và biện pháp mang tính khả thi, phù hợp với điều kiện của Việt Nam nhằm kiểm soát, hạn chế các tác động tiêu cực của hoạt động kinh doanh casino.

– Trường hợp nhà đầu tư thuộc diện không phải cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, điều kiện để được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 23 Nghị định 03/2017/NĐ-CP.

Điều kiện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino:

– Được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư, trong đó có hoạt động kinh doanh casino;

– Doanh nghiệp đã hoàn thành việc giải ngân vốn đầu tư tối thiểu là 50% tổng vốn đầu tư của dự án đã đăng ký tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư;

– Có khu vực để bố trí Điểm kinh doanh casino đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định 03/2017/NĐ-CP;

– Có người quản lý, điều hành Điểm kinh doanh casino có trình độ đào tạo tối thiểu từ đại học trở lên, có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm trong việc quản lý hoạt động kinh doanh casino;

– Có phương án hoạt động kinh doanh theo quy định tại khoản 6 Điều 25 Nghị định 03/2017/NĐ-CP2. Mỗi dự án đầu tư khu dịch vụ, du lịch và vui chơi giải trí tổng hợp có casino chỉ được xem xét cấp 01 Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino và Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino chỉ cấp cho doanh nghiệp đứng tên đăng ký thực hiện dự án đầu tư quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư.

Trên đây là những lưu ý của Lawkey về việc đầu tư kinh doanh dịch vụ casino.

Check Also

dang-ky-tam-tru

Đăng ký tạm trú và những quy định của pháp luật

Như thế nào là thủ tục đăng ký tạm trú? Tại sao phải đăng ký …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!