Truyện

Câu chuyện bán hàng – Cho cháu một chai nước khoáng ạ

– Bác ơi, cho cháu một chai nước khoáng ạ.

– Đây! – chủ tiệm đưa chai nước cho Jimmy – Một chai nước 10 nghìn.

Jimmy nhăn mặt:

– Ơ, cháu thấy trên chai đề giá kiến nghị là 5 nghìn mà, sao bác lại bán cho cháu những 10 nghìn cơ ạ?

Chủ tiệm nhún vai:

– Đấy là kiến nghị của hãng nước và bác không chấp nhận kiến nghị này.

header

Leave a Comment

error: Content is protected !!