Truyện

Chuyện nhà bán – Đây là tất cả những gì căn hộ của tôi có ư?

Sau khi đọc lại bài quảng cáo về căn hộ rao bán của mình, Murphy kinh ngạc hỏi nhân viên:

– Đây là tất cả những gì căn hộ của tôi có ư?

Nhân viên nhà đất mỉm cười:

– Dĩ nhiên rồi thưa ngài.

– Tôi quyết định không bán nhà nữa. – Murphy quả quyết.

Nhân viên bối rối:

– Vì sao thế thưa ngài? Có phải tin quảng cáo này vẫn chưa đạt?

Murphy lắc đầu:

– Không, chỉ là tôi không muốn bán một căn hộ quá tuyệt vời như thế này.

header

Leave a Comment

error: Content is protected !!