Truyện

Chuyện ông chồng bệnh – Anh đang tập bỏ thuốc lá dần à?

– Anh đang tập bỏ thuốc lá dần à?

Chồng cô lắc đầu:

– Hôm nay anh bị cảm rồi. Anh chỉ không muốn hút thuốc lúc trong người không khỏe thôi.

– Giá như lúc nào anh cũng không khỏe thì hay biết mấy. – Mary buột miệng.

Chồng cô trợn mắt:

– Ý em là sao?

Mary thở dài:

– Em thấy chẳng thà anh cứ bệnh vặt thế này lại có khả năng sống thọ hơn là khỏe mạnh mà hút thuốc đấy.

header

Leave a Comment

error: Content is protected !!