Truyện

Chuyện tặng hoa – Làm gì còn đồng nào mà mua bông với chả hoa nữa

– Chồng người ta mua hoa tặng vợ chẳng cần lý do gì. Còn anh thì chả bao giờ tặng em một bông hoa nào cả, tại sao vậy?

Chồng cô nhún vai:

– Là do em chứ sao nữa.

– Anh nói vậy là có ý gì chứ? – Tũn nóng mặt.

Chồng cô thở dài:

– Tiền lương, tiền thưởng, tiền quỹ đen của anh tất cả đều do em giữ hết. Làm gì còn đồng nào mà mua bông với chả hoa nữa.

header

Leave a Comment

error: Content is protected !!