Truyện

Đừng nghĩ là mỗi mình anh có bạn thân nữa được không

– Trả lời tôi, có phải là cô cặp kè với lão Sam bạn chí thân của tôi không? – Jim gầm lên với vợ.

Vợ anh khóc lóc trả lời:

– Không phải!

Jim tức giận:

– Vậy chắc chắn là gã Tom làm chung công ty với tôi rồi!

– Anh nói bậy bạ gì thế? – Vợ Jim gào lớn.

Jim đấm mạnh lên cửa:

– Vậy cuối cùng cô đã phản bội tôi để quen gã khốn nào trong đám bạn thân của tôi?

Vợ anh ấm ức nói:

Đừng nghĩ là mỗi mình anh có bạn thân nữa được không?

header

Leave a Comment

error: Content is protected !!