Home / Luật LawKey / Khai, nộp thuế đối với cá nhân kinh doanh đại lý bảo hiểm

Khai, nộp thuế đối với cá nhân kinh doanh đại lý bảo hiểm

Văn phòng luật Lawkey xin giới thiệu tới quý bạn đọc bài viết về khai, nộp thuế đối với cá nhân kinh doanh đại lý bảo hiểm  theo các quy định của pháp luật thuế mới nhất.

khai-nop-thue-doi-voi-ca-nhan-kinh-doanh-dai-ly-bao-hiem

1.Khấu trừ thuế đối với  cá nhân kinh doanh đại lý bảo hiểm 

Các quy định về khẩu trừ thuế đối với cá nhân kinh doanh đại lý bảo hiểm được quy định cụ thể như sau:

Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ trả tiền hoa hồng cho cá nhân trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý bán đúng giá có trách nhiệm về việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân nếu doanh nghiệp xác định số tiền hoa hồng trả cho cá nhân tại đơn vị trong năm tài khóa dương lịch trên 100 triệu đồng.

Trường hợp trong năm đó cá nhân phát sinh hoạt động kinh doanh từ nhiều nơi và cá nhân dự kiến hoặc xác định được tổng doanh thu đạt được trên 100 triệu đồng/năm thì có thể uỷ quyền theo quy định của pháp luật để doanh nghiệp thực hiện khấu trừ thuế đối với số tiền hoa hồng nhận được tại đơn vị từ 100 triệu/năm trở xuống.

2. Các nguyên tắc khai thuếđối với cá nhân  kinh doanh đại lý bảo hiểm 

Theo quy định tại thông tư số 156/2013/TT-BTC thì các nguyên tắc khai thuế với cá nhân kinh doanh đại lý bảo hiểm được thực hiện như sau:

– Doanh nghiệp bảo hiểm có phát sinh việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân thực hiện kinh doanh đại lý bảo hiểm thì  sẽ khai thuế theo tháng hoặc quý. Nguyên tắc xác định đối tượng khai thuế theo tháng hoặc quý thực hiện theo hướng dẫn tại điểm a khoản 1 Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC.

– Doanh nghiệp bảo hiểm, thực hiện khai thuế theo tháng hoặc quý và không phải khai quyết toán thuế đối với nghĩa vụ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của các cá nhân làm đại lý bảo hiểm.

– Cá nhân đại lý bảo hiểm,  nếu phát sinh thuế thu nhập cá nhân phải nộp thêm trong trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm, chưa khấu trừ thuế do chưa đến mức phải nộp thuế thì cuối năm cá nhân thực hiện khai thuế vào tờ khai thuế năm theo mẫu số 01/TKN-XSBHĐC ban hành kèm theo Thông tư sô 92/2015/TT – BTC.

3. Hồ sơ khai thuếđối với cá nhân  kinh doanh đại lý bảo hiểm 

– Hồ sơ khai thuế tháng, quý của tổ chức khấu trừ

+ Doanh nghiệp bảo hiểm khấu trừ thuế đối với tiền hoa hồng từ làm đại lý bảo hiểm của cá nhân khai thuế theo Tờ khai mẫu số 01/XSBHĐC ban hành kèm theo Thông tư sô 92/2015/TT – BTC.

+ Đối với tờ khai của kỳ tháng/kỳ quý cuối cùng trong năm, phải kèm theo Phụ lục theo mẫu số 01-1/BK-XSBHĐC ban hành kèm theo Thông tư sô 92/2015/TT – BTC (không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế).

– Hồ sơ khai thuế năm của cá nhân trực tiếp khai thuế

Cá nhân làm đại lý bảo hiểm thuộc diện khai thuế năm khai thuế theo Tờ khai mẫu số 01/TKN-XSBHĐC ban hành kèm theo Thông tư sô 92/2015/TT – BTC.

4. Nơi nộp hồ sơ khai thuếđối với cá nhân  kinh doanh đại lý bảo hiểm 

Nơi nộp hồ sơ khai thuế được quy định cụ thể như sau:

– Doanh nghiệp bảo hiểm khấu trừ thuế đối với tiền hoa hồng từ làm đại lý bảo hiểm của cá nhân nộp hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý.

– Cá nhân làm đại lý bảo hiểm thuộc diện khai thuế năm nộp hồ sơ khai thuế tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi thường trú hoặc tạm trú).

5 . Thời hạn nộp hồ sơ khai thuếđối với cá nhân  kinh doanh đại lý bảo hiểm 

Các cá nhân, doanh nghiệp cần lưu ý về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế như sau:

– Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế tháng của doanh nghiệp bảo hiểm chậm nhất là ngày thứ 20 (hai mươi) của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.

– Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quý của doanh nghiệp bảo hiểm chậm nhất là ngày thứ 30 (ba mươi) của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

– Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của cá nhân thuộc diện khai thuế năm chậm nhất là ngày thứ 90 (chín mươi) kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.

6. Thời hạn nộp thuếđối với cá nhân kinh doanh đại lý bảo hiểm 

– Đối với doanh nghiệp bảo hiểm thì thời hạn nộp thuế là thời hạn nộp hồ sơ khai thuế.

– Đối với cá nhân thuộc diện khai thuế năm thì thời hạn nộp thuế là thời hạn nộp hồ sơ khai thuế năm.

Trên đây là bải viết của Lawkey hồ sơ, thủ tục, trình tự nộp thuế với cá nhân kinh doanh đại lý bảo hiểm nếu bạn không muốn mất thời gian với những thủ tục kế toán thuế dưới đây có thể tham khảo dịch vụ kế toán thuếuy tín của chúng tôi.

Check Also

yeu-to-xam-pham-doi-voi-nhan-hieu

Yếu tố xâm phạm đối với nhãn hiệu

Theo bạn thì những yếu tố nào bị coi là xâm phạm đối với nhãn …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!