Home / Luật LawKey / Thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Giấy chứng nhận sở hữu trí tuệ có hiệu lực từ ngày cấp đến hết mười năm kể từ ngày nộp đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, chủ sở hữu nhãn hiệu có thể gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần có giá trị mười năm. Doanh nghiệp cần gia hạn giấy chứng nhận nhãn hiệu khi đến hạn để đảm bảo được bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp. Bài viết sau đây sẽ được các chuyên viên dịch vụ đăng ký nhãn hiệu logo của Lawkey cung thông tin về thủ tục trên:

thu-tuc-gia-han-giay-chung-nhan-dang-ky-nhan-hieu

Thời điểm thực hiện thủ tục

Căn cư theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ 2005 thì trong vòng 06 tháng trước ngày mà Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hết hiệu lực, chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cần phải nộp đơn yêu cầu gia hạn  Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho Cục Sở hữu trí tuệ.

Đơn yêu cầu gia hạn giấy chứng nhận nhãn hiệu có thể được nộp muộn hơn thời hạn được quy định nêu trên nhưng không được phép quá 06 tháng kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hết hiệu lực và chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu sẽ phải nộp lệ phí gia hạn cùng với 10% lệ phí gia hạn cho mỗi tháng nộp muộn.

Các bước thực hiện thủ tục

Bước 1: Cơ quan có chức năng tiếp nhận đơn yêu cầu gia hạn giấy chứng nhận nhãn hiệu: Chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu nộp đơn thông qua đại diện sở hữu công nghiệp hoặc nộp đơn yêu cầu có thể nộp tại Cục Sở hữu trí tuệ.

Bước 2: Cục sở hữu trí tuệ xử lý đơn yêu cầu gia hạn giấy chứng nhận nhãn hiệu:

+ Trường hợp đơn yêu cầu gia hạn giấy chứng nhận nhãn hiệu không có thiếu sót, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra quyết định gia hạn, ghi nhận vào văn bằng bảo hộ, đăng bạ và công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp;

+ Trường hợp đơn yêu cầu gia hạn giấy chứng nhận nhãn hiệu có thiếu sót, không hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra thông báo dự định từ chối gia hạn, nêu rõ lý do để người yêu cầu gia hạn  Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu sửa chữa thiếu sót hoặc có ý kiến phản đối. Nếu người yêu cầu gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu không sửa chữa thiếu sót hoặc sửa chữa không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc ý kiến phản đối không xác đáng thì Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra quyết địnn từ chối gia hạn.

Hồ sơ đơn yêu cầu gia hạn giấy chứng nhận nhãn hiệu và thời hạn giải quyết:

Thành phần hồ sơ bảo gồm:

+ Bản gốc Văn bằng bảo hộ;

+ Giấy uỷ quyền (Gửi lại cho quí khách khi nhận được thông tin gia hạn);

+ Tờ khai 02 bản (Gửi lại cho quí khách khi nhận được thông tin gia hạn);

+ Chứng từ nộp phí, lệ phí.

Trên đây là những ý kiến tư vấn về thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, để được tư vấn chi tiết hơn vui lòng liên hệ trực tiếp với Lawkey.

Check Also

yeu-to-xam-pham-doi-voi-nhan-hieu

Yếu tố xâm phạm đối với nhãn hiệu

Theo bạn thì những yếu tố nào bị coi là xâm phạm đối với nhãn …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!