Truyện

Truyện xe bus – Cảm phiền cậu nhường ghế cho tôi một tý được không?

– Chàng trai trẻ, chân tôi đau quá. Cảm phiền cậu nhường ghế cho tôi một tý được không?

Tèo nhìn ông cụ rồi hỏi lại:

– Chắc hồi trẻ cụ cũng thường đứng trên xe buýt để nhường chỗ ngồi cho người lớn tuổi phải không?

Ông cụ gật gù:

– Đúng vậy, ngày trẻ mỗi lần lên xe buýt tôi đều giành phần đứng cả.

Tèo nhún vai:

– Đấy, vì thế nên bây giờ cụ mới bị đau chân đó.

header

Leave a Comment

error: Content is protected !!